Møte i Halden Video- og Smalfilklubb 25. feb. 2020

16 medlemmer hadde møtte frem til medlemsmøte i klubbens lokaler tirsdag 25. februar.

På dette møtet hadde vi besøk av lederen i Halden Kameraklubb, Jens Christian Strandos, som også driver mye med filming.

Han hadde med seg og demonstrerte veldig mye utstyr både for filming, lyd og lys. Utstyret ble sendt rundt slik at medlemmene kunne se på det. Her var det vel nesten ikke grense for hvor mye penger man kunne bruke på slikt utstyr, men artig var det virkelig å høre Strandos fortelle om bruken av utstyret og det var helt tydelig at dette var noe han hadde satt seg godt inn i bruken av.

Når det gjaldt redigeringsprogram brukte han et som het DaVinci, og dette var helt gratis å hente ned fra nettet, antagelig i engelsk versjon. Du kunne også kjøpe “proffutgaven”, men denne kostet rundt 3.600.-. Strandos mente imidlerid at gratisversjonen holdt til de fleste i lange lengder. Han demonstrerte også flere funksjoner i dette programmet som virkelig imponerte. Tusen takk, Jen Chr., dette var virkelig interessant.

Så var det loddsalg og kaffe med noe å bite i.

Dag Mørk kunne fortelle at neste møte, som finner sted tirsdag 24. mars, skulle stå i nostalgiens tegn. Her hadde Dag med seg et skjema som han delte ut til medlemmene. Dette skjemaet går på at medlemmene registrerer de filmene de har med år, format, lengde og fotograf. På den måten kan klubben få et register over hva medlemmene har av filmer, og som eventuelt kan vises på et medlemsmøte.

Som avslutning fikk vi se en film fra 1937 om et fylkesskistevne i Tistedal.

Dermed var nok et vellykket medlemsmøte i Halden Video- og Smalfilmklubb over og det er bare å holde av datoen 24. februat til nostagilmøte.

Bildeglimt fra klubbmøtet 25. februar:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s